TG THERAPIE

Het therapie programma aanbod bij Totale Gezondheid is gerubriceerd onder drie domeinen:

  • 1. Curatieve programma’s;
  • 2. Preventieve programma’s;
  • 3. Prestatiegerichte programma’s.

Ad. 1. Curatieve Programma's

Bij de curatieve programma’s gaat het om het opheffen, verminderen en/of minimaliseren van gezondheidsklachten. Vanuit het zogenaamde “belasting/belastbaarheidsmodel” bestaat er veelal een disbalans, al dan niet veroorzaakt door stress- en/of omgevingsfactoren. De klachten of symptomen kunnen bestaan uit;

* depressieve stemming, somber voelen;
* angstklachten;
* hyperventilatie
* gebrek aan initiatief;
* weinig bewegen;
* eet- en slaapproblemen;
* vergeetachtigheid;
* overmatig piekergedrag;
* suïcidale gedachten;
* hoofdpijnklachten;
* buikpijnklachten;
* rugpijnklachten;
* overgewicht/obesitas;
* slechte lichamelijke conditie/fitheid;
* diabetes type-II.

Vanuit een multidisciplinaire aanpakstrategie wordt de inhoud van de curatieve programma’s ingevuld. Hierbij wordt eerst grondig onderzoek gedaan naar zowel de psychische- als lichamelijke belastbaarheid van de cliënt(e) middels diagnostische onderzoek, conditietests, anamnese en expertiseonderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden in een expertiseverslag gerapporteerd en met de cliënt(e) zorgvuldig besproken. Dit allemaal gebeurd in de zogenaamde “consultancy fase”. Vervolgens wordt bepaald welk curatief programma het meest geschikt is en welke onderdelen (psychologische en/of lichamelijke behandeltechnieken) hierin benadrukt dienen te worden. Het streven is aldus om een zo goed mogelijk, op maat gesneden individueel behandelprogramma aan te bieden en te laten volgen, waarbij het succesvol behalen van de (behandel-)doelstellingen nagenoeg gegarandeerd is.

Ad. 2. Preventieve Programma's

De preventieve programma’s hebben tot algemene doelstelling om de gezondheid te optimaliseren, middels bijvoorbeeld het verbeteren van conditie en fitheid. Vanuit het eerder genoemde “belasting/belastbaarheidsmodel” kan er weliswaar een disbalans bestaan, maar dit uit zich in deze groep cliënten nog niet in waarneembare klachten of gezondheidsproblemen. Ook hier geldt dat er eerst goed onderzoek gedaan wordt (zie ad.I. hierboven) alvorens te bepalen welk preventief programma het meest geschikt is voor de cliënt(e).

Ad. 3. Prestatieve Programma's

In de prestatiegerichte programma’s gaat het om cliënten/sporters die sportieve doelstellingen hebben en die hierbij begeleid kunnen worden op individuele basis en/of in groepsverband. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan het verbeteren van persoonlijke records bij het hardlopen, het trainen voor een hardloopwedstrijd (marathon/halve marathon), maar ook op het gebied van zwemmen, fietsen en (kwart)triatlon is expertise ruimschoots aanwezig om u hierin te trainen/begeleiden. De bij Totale Gezondheid aanwezige sportpsychologische inzichten laten zien dat belangrijke psychische en mentale factoren als “aandacht en concentratie”, “activatie en ontspanning” , “gedachtecontrole” te verbeteren zijn middels “mentale training”. Bewegings-wetenschappelijke (inspanningsfysiologische, biomedische, anatomische) inzichten op basis van wetenschappelijk onderzoek laten zien dat er steeds betere en specifiekere trainingsmethoden/-technieken bestaan om de gewenste en nagestreefde prestatieverbetering zo efficiënt mogelijk te bereiken.

De behandeltechnieken en trainingsmethoden die door Totale Gezondheid bij de bovenstaande programma’s aangewend kunnen worden zijn;

* Hardlooptherapie (runningtherapie);
* Hardloopbegeleiding;
* Mentale training;
* Stessmanagement;
* Cognitieve-Gedragstherapie;
* Rationele Emotieve Therapie (RET);
* EMDR (= Eye Movement Desensitization and Reprocessing);
* Ontspanningstraining;
* Mindfullness;
* Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Nieuws

Totale Gezondheid Psychodiagnostiek

Via de onderstaande link kan er online psychodiagnostisch onderzoek gedaan worden naar de onheilzame factoren in het gedrag en het bewustzijn: Personal Assessment

Wanneer u een psychodiagnostisch onderzoek wenst, dan moet u het contactformulier op deze website bij het menu-onderdeel 'contact' volledig invullen en er wordt u dan vervolgens een tijdelijke gebruikersnaam en wachtwoord gemaild waarmee u online het onderzoek kan doen. De resultaten en conclusies van dit onderzoek worden met u in een persoonlijk gesprek besproken waarbij de gegevens vertrouwelijk behandeld worden uiteraard.

What is Buddhism?

What is Buddhism ?

Right Karma

Right Buddha