BEWUSTZIJN OF PSYCHE

De psyche van de mens is een complex verschijnsel waarover verschillende theorieën en modellen bestaan vanuit zowel westerse en oosterse denkwijzen en levensfilosofieën. De Boeddhistische psychologie als oosterse denkwijze, beschouwt de psyche van de mens als een keten van bewustzijnsstromen die van moment tot moment een andere aard en toestand hebben, afhankelijk van op welk moment je een bewustzijnstoestand bekijkt of diagnosticeert.
Een vaststaande persoonlijkheid of karakter in de zin van ‘onveranderbare psychische eigenschappen’ bestaan niet volgens de boeddhistisch psychologische denkwijze en dit beeld wordt ook gezien als een ‘illusie’.

Psychisch lijden
De Boeddhistische levensbeschouwing ziet het ‘psychisch lijden’ als basis waarheid die onontkoombaar is in ieders leven. Iedereen heeft altijd te maken met een bepaalde vorm van ‘lijden’. Mensen kunnen zich angstig voelen bij het vooruitdenken aan ‘verlies’ van materiële objecten (baan, huis, financiën, etc.), maar ook bij anticipatie van verlies aan bijvoorbeeld status, ego, identiteit (denk bijvoorbeeld aan de dopingaffaire bij de wielrenner; Lance Armstrong) of het verlies van ‘gezondheid’ (lichamelijke ziekte, psychische stress, etc.).

Verlangen
Mensen worden ‘depressief’ omdat ze feitelijk niet meer weten vast te houden aan datgene wat ze in hun beleving ‘gelukkig’ maakt. Het ‘verlies’ van een (ge-)liefde bijvoorbeeld kan een dramatisch depressieve impact op iemands gevoelsleven krijgen in het geval het ervaren verlies niet gecompenseerd wordt. De psychische instelling en/of het gedrag van ergens naar blijven ‘verlangen’ of de hechting aan het ‘object’ van aandacht beïnvloedt dus direct de subjectieve keten van bewustzijnstromen, waardoor de psyche van de mens pijn, verdriet en angst ervaart.

Haat
Kwaadheid, boosheid en haat, naast ‘verlangen’, is het tweede ‘vergif’ voor de psyche van de mens volgens de boeddhistische leer. De neiging om jezelf te verdedigen voor zelfbehoud en bescherming van territorium op materieel, maar vooral ook geestelijk vlak, gaat vaak gepaard met gevoelens van agressie en haat feitelijk. Deze agressieve haatgevoelens worden als onheilzame factoren voor de psyche en het bewustzijn gezien omdat ze de geestelijke rust ernstig kunnen verstoren waarbij de zo ontstane disbalans gezondheidsklachten veroorzaakt.

Onwetendheid
Het derde ‘vergif’ als oorzaak voor psychisch lijden is ‘onwetendheid’. Hiermee wordt bedoeld dat mensen ‘blinde vlekken’ in hun denkpatronen en psyche hebben en vaak niet beseffen dat hun eigen instellingen, gedrag en persoonlijke overtuigingen tegen zichzelf keren als het ware. Vaste overtuigingen over zichzelf en de mogelijkheden of juist onmogelijkheden over zichzelf en anderen, worden niet ter discussie gesteld vaak omdat ze als onwrikbare waarheid aangenomen blijven worden en aan deze ‘heilige’ waarheden mag niet getornd worden.

Bij Totale Gezondheid worden de onheilzame factoren in het gedrag en de psyche aan de hand van de factoren; ‘verlangen’, ‘haat’ en ‘onwetendheid’ gediagnosticeerd en veranderd in meer heilzame factoren. Het loslaten van ‘ziekmakende gedachten’ en het verwerven van nieuw gedrag en het cultiveren van een verruimende attitude, c.q. open geestelijke instelling is het doel waarnaar gestreefd wordt middels therapie binnen de praktijk van Totale Gezondheid. De disbalans wordt hiermee opgeheven en daardoor het psychisch lijden verzacht en verminderd. Het bewustzijn moet weer stromen als een rivier en niet gezien worden als een stilstaande en stinkende plas water waarin geen leven meer mogelijk is.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Nieuws

Totale Gezondheid Psychodiagnostiek

Via de onderstaande link kan er online psychodiagnostisch onderzoek gedaan worden naar de onheilzame factoren in het gedrag en het bewustzijn: Personal Assessment

Wanneer u een psychodiagnostisch onderzoek wenst, dan moet u het contactformulier op deze website bij het menu-onderdeel 'contact' volledig invullen en er wordt u dan vervolgens een tijdelijke gebruikersnaam en wachtwoord gemaild waarmee u online het onderzoek kan doen. De resultaten en conclusies van dit onderzoek worden met u in een persoonlijk gesprek besproken waarbij de gegevens vertrouwelijk behandeld worden uiteraard.

What is Buddhism?

What is Buddhism ?

Right Karma

Right Buddha