MISSIE: STROMENDE RIVIER
De missie van Totale Gezondheid is om de onheilzame factoren in het gedrag en het bewustzijn van mensen te signaleren en te veranderen in heilzame factoren teneinde de geestelijke en fysieke gezondheid van mensen te verbeteren. Vanuit een combinatie van een westers gezondheidspsychologische en oosters boeddhistisch psychologische levensbeschouwing, worden deze onheilzame factoren gediagnosticeerd en behandeld, waarbij het principe van gerichte concentratie en aandacht (vgl. ‘mindfulness’) een belangrijk onderdeel vormt bij de aangewende therapeutische technieken binnen de praktijkvoering van Totale Gezondheid.

VISIE: MENS SANA IN CORPORE SANO
De achterliggende visie van Totale Gezondheid op het ontstaan en in stand houden van gezondheidsklachten bestaat uit de wetenschappelijk aangetoonde ondermijnende werking van “stress” op de totale gezondheid van de mens. Aanhoudende, c.q. chronische stress van wat voor aard dan ook (psychisch en/of lichamelijk veroorzaakt) leidt tot een disbalans tussen “belasting en belastbaarheid”, waardoor het lichaam/psyche op den duur klachten gaat vertonen die tenslotte kunnen ontaarden in chronische, onomkeerbare gezondheidstoestanden waarvoor medische behandeling noodzakelijk is.

Vanuit deze visie heeft Totale Gezondheid tot doel om gezondheidsbevorderende strategieën te ontwikkelen en toe te passen in de praktijk, waarbij tevens veel aandacht is voor het wetenschappelijk bewezen effect van sport en bewegen op het reduceren van stressklachten en dus op het verbeteren van de totale gezondheid van de mens

De multidisciplinaire behandelprogramma’s en –technieken van Totale Gezondheid zijn er op gericht om bij de cliënt(e) de hierboven beschreven vicieuze cirkel te doorbreken door bij de cliënt(e) duurzame gedragsverandering en leefstijlverbetering te bewerkstelligen teneinde de kwaliteit van leven te verhogen middels intensieve en op maat gesneden therapie/begeleiding.

Hierin voorziet de praktijk in een maatschappelijke behoefte aan effectieve(re) en productieve(re) multidisciplinaire behandelstrategieën om de steeds groter wordende gezondheidsproblemen als bijvoorbeeld; “(jeugd-)obesitas”, “overgewicht”, “diabetes type-II”, maar ook “depressie” en “angstklachten” tegen te gaan.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Nieuws

Totale Gezondheid Psychodiagnostiek

Via de onderstaande link kan er online psychodiagnostisch onderzoek gedaan worden naar de onheilzame factoren in het gedrag en het bewustzijn: Personal Assessment

Wanneer u een psychodiagnostisch onderzoek wenst, dan moet u het contactformulier op deze website bij het menu-onderdeel 'contact' volledig invullen en er wordt u dan vervolgens een tijdelijke gebruikersnaam en wachtwoord gemaild waarmee u online het onderzoek kan doen. De resultaten en conclusies van dit onderzoek worden met u in een persoonlijk gesprek besproken waarbij de gegevens vertrouwelijk behandeld worden uiteraard.

What is Buddhism?

What is Buddhism ?

Right Karma

Right Buddha